Trong những năm qua, nhà trường được đầu tư về cơ sở vật chất theo hướng ngày càng hiện đại, khung cảnh sư phạm xanh - sạch - đẹp. Nhà trường có diện tích đất rộng ở địa thế đẹp, các công trình được xây dựng kiên cố. Khuôn viên nhà trường, sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi đảm bảo yêu cầu.

Các phòng học, phòng sinh hoạt chung, phòng thể chất nghệ thuật, bếp ăn đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Khối phòng hành chính quản trị đảm bảo theo yêu cầu quy định.

Nhà trường có đầy đủ các thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.